„Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany.” 

Charles Kettering

Diagnoza całościowego zaburzenia rozwoju 
u dzieci i młodzieży 

Diagnoza i Terapia
Metodą Warnkego

Diagnoza i Terapia
Ręki


Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 
od 1 m-ca do 9 roku życia

Trening Umiejętności Społecznych

Diagnoza gotowości szkolnej
Bateria 5/6

Zajęcia z elementami 
terapii pedagogicznej 
- pomoc w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu


Kompleksowa
Diagnoza Dysleksji


Diagnoza psychologiczna
dr n. hum. Dorota Dykalska

Szukaj