CENNIK

Diagnoza całościowego zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży                                    
z wykorzystaniem narzędzi ADI-R i ADOS-2   
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                         
CZAS TRWANIA CENA
Wywiad w kierunku autyzmu z wykorzystaniem protokołu ADI-R
(bez pełnego procesu diagnostycznego)                                             
120 - 180 min
1 spotkanie
200 zł
Diagnoza z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2 
(bez pełnego procesu diagnostycznego)
60-90 min
1 spotkanie
500 zł
Podsumowanie i PISEMNY opis diagnozy 50 min
1 spotkania
150 zł
KOMPLETNA diagnozA
(ADI-R, ADOS-2, spotkanie podsumowujące, PIsemny opis diagnozy)
łącznie
3 spotkania
850 zł
Diagnoza GOTOWOŚCI SZKOLNEJ BATERIĄ 5/6 
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                                                         
CZAS TRWANIA CENA
konsultacja pedagogiczna      60 min
1 spotkanie
100 zł
diagnoza pedagogiczna
90 min
1 spotkanie
300 zł
omówienie i pisemny opis Diagnozy 60 min
1 spotkanie
100 zł
Diagnoza ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO - KORP
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska
                                                                                        CZAS TRWANIA
CENA
konsultacja pedagogiczna                                              60 min
1 spotkanie
100 zł 
diagnoza 90 min
1 spotkanie
200 zł 
omówienie i pisemny opis Diagnozy 60 min
1 spotkanie
100 zł 
Zajęcia z elementami terapii pedagogicznej
- pomoc w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                   
CZAS TRWANIA CENA
praca indywidualna                                                                                50 min
1 spotkanie
120 zł
Zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                                    
CZAS TRWANIA CENA
praca indywidualna                                                                                 50 min
1 spotkanie
120 zł
Trening Umiejętności Społecznych (grupa do 5 osób)
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                            
CZAS TRWANIA CENA
50 min
1 spotkanie
70 zł
Diagnoza i terapia Metodą Warnkego 
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                                      
CZAS TRWANIA CENA
Diagnoza zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego
60 min
1 spotkanie
150 zł
omówienie i pisemny opis Diagnozy 
60 min
1 spotkanie
100 zł
Terapia Metodą Warnkego  50 min
1 spotkanie
120 zł
Diagnoza i terapia ręki 
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                                                                                                                                    
CZAS TRWANIA CENA
Diagnoza                                                                                                                                         60 min
1 spotkanie
150 zł
omówienie i pisemny opis Diagnozy                                                                                                   60 min
1 spotkanie
100 zł
Terapia 50 min
1 spotkanie
120 zł
diagnoza psychologiczna - Czas trwania jest dostosowany do potrzeb klienta
dr n. hum. Dorota Dykalska

CZAS TRWANIA CENA 
Pierwsza konsultacja                                                                                                                                       1 spotkanie    
200 zł
Diagnoza psychologiczna 1 spotkanie
400 zł
Diagnoza dysleksji 1 spotkanie
400 zł
Konsultacja psychologiczna 1 spotkanie
200 zł
konsultacja pedagogiczna
oligofrenopedagog mgr magdalena kramkowska                    

CZAS TRWANIA CENA 
                                                                                                      60 min
1 spotkanie    
150 zł
Szukaj