Magdalena Kramkowska

oligofrenopedagog

O MNIE

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia I stopnia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Sopocie, z tytułem licencjata, na kierunku wychowanie fizyczne o specjalizacji menadżer imprez sportowych,  a następnie studia II stopnia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, z tytułem magistra na kierunku pedagogika, o specjalizacji pedagogika rewalidacyjna - oligofrenopedagogika . Ponadto  ukończyłam  Studia Podyplomowe z zakresu  Edukacji Przedszkolnej i Zintegrowanej w   Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni.

Oligofrenopedagog ocenia, co dziecko już potrafi, a co jest w stanie osiągnąć w najbliższym czasie z jego umiejętną pomocą w zakresie motoryki dużej i małej, rozwoju poznawczego: myślenia, uwagi, percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju społecznego i emocjonalnego, rozwoju zabawy i zainteresowań dziecka. 

Ponadto jestem doświadczonym nauczycielem mianowanym. Certyfikowanym diagnostą ADI-R, ADOS-2, trenerem TUS, trenerem Metody Warnkego, terapeutą ręki. Zajmuję się również korekcją wad postawy dzieci i młodzieży.  

Już jako dziecko marzyłam o pracy związanej z dziećmi. Odkąd pamiętam fascynował mnie ich rozwój. Moja ścieżka życiowa zaprowadziła mnie początkowo na stanowisko nauczyciela przedszkola, gdzie przez 13 lat zdobywałam doświadczenie. Aktualnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuję się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ponadto prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz Trening Umiejętności Społecznych. Współprowadzę również spotkania sieci psychologów i pedagogów, którzy pracują w szkołach. 

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwojga dzieci. Mamą, która kocha swoje dzieci, a jednocześnie lubi być aktywną zawodowo. Mamą, która chce pomagać innym, bo wierzy, że ma coś wartościowego do zaoferowania. Do założenia gabinetu zainspirowało mnie życie. Okazywanie wsparcia i niesienie pomocy to dla mnie priorytet, a zaufanie, którym darzy mnie dziecko i jego rodzice jest bezcenne.      

MOJE    KWALIFIKACJE

Szukaj